شادیشادی، تا این لحظه: 5 سال و 11 ماه و 7 روز سن داره

شهزاده ی رویا، شادی زیبا

*عروسی عروسی عروسی*

امسال سال پر از عروسی بود. چندتا از دختر پسرای فامیل رفتند خونه بخت، اولین عروسی عروسی بهناز دختر دایی مامان فرشته بود، شادی اون موقع دو ماه و شانزده روزش بود. عروسی بهناز روز دوم فروردین بود. عروسی بعدی عروسی منصوره دختر دایی مامان فرشته بود. آخی عزیزم تو این عروسی همش خواب بود. عروسی بعدی عروسی علیرضا پسرخاله بابایی بود که باز شادی خانوم تو این عروسی هم لالا بود. الهی قربونت برم مامان که خوابیدی. بوس بوس بوس البته ما یه جشن نامزدی هم داشتیم، نامزدی شیما دختردایی مامان فرشته که شادی خانوم بازم خواب بودند. ...
12 مرداد 1393
1